Monday, April 20, 2009

maya aku busan

nadai mayuh utai ka di tulis aku minggu tok . sigik ka nebas mimit ruai aku. enti bc nemu nama utai ka ditulis ila aku post ok .
HIHI buring maia aku maya tok nda nemu ka digaga , ngayah ka kodak nyenip diri empu


HAHAHA MANGSA KEAADAAN KEDUA

magsa ketiga

2 comments:

Gna_Eb said...

Wow!! That's cool. ehehehe..Stidi eh, kaban aku nyadi gobernor... Hahaha..

Endun said...

lol